Esdeveniments :: CURSOS :: Acció formativa: Anàlisi Feminista Interseccional

Titols i resum a tot arreu
OBJECTIU:
El taller busca l'aproximació a l’Anàlisi Feminista Interseccional (AFI) com a perspectiva teòrica, metodològica i política per llegir els contextos, les estructures de poder que operen a ells i la seva incorporació en l'elaboració de diagnòstics, programes, projectes d'intervenció i polítiques públiques.


Data: 10/12/2013
Hora: 09 : 30
Duració: 4 Hores 30 Minuts 
Localització: Sala Joan Maragall, Pati Llimona
Contacte: aio@aio.cat
Cost: Gratuit
CONTINGUTS:
De-construint coneixements, discursos i pràctiques
- El feminisme post-colonial: construint connexions vitals entre humans i humanes des dels coneixements i resistències.
- L’Anàlisi Feminista Interseccional (AFI), una metodologia d’acció política vivencial per treballar polítiques programes i projectes.
- Eines conceptuals de l’AFI i la seva aplicació en programes, projectes i intervencions.

METODOLOGIA:
Socialització del coneixement a través de: Exposició dialogada i taller participatiu.
Facilitadores, socialitzadores:

- Sara Cuentas: feminista post colonial, autora de l’Anàlisi Feminista Interseccional. Consultora internacional GEA. Aplicació d’anàlisi interseccional en programes, estratègies i projectes socials i de desenvolupament. Avaluació, seguiment i elaboració de projectes de desenvolupament amb enfocament interseccional, de gènere i drets humans.

- Úrsula Santa Cruz: feminista post colonial, autora de l’Anàlisi Feminista Interseccional. Consultora internacional GEA. Prevenció, intervenció i investigació en violència contra les dones amb enfocament interseccional. Especialitzada en Formació, dinamització i promoció comunitària per l’empoderament sociopolític de grups i col•lectius, amb èmfasi en dones diverses.

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva
Partners